Порівняльний аналіз енергосилових параметрів процесів прямого пресування і пресування з бічним витіканням

Сравнительный анализ энергосиловых параметров процессов прямого прессования и прессования с боковым истечением

Понедельник, 28 Октябрь 2019

Докладчик

Кузьмина Ольга Михайловна

Кузьмина Ольга Михайловна

 • Должность: доцент кафедры "Обработка металлов давлением"
 • Звание, степень: к.т.н., доц.
 • Организация: Национальная металлургическая академия Украины
 • Подразделение: кафедра "Обработка металлов давлением"
 • Город: Днепропетровск
 • Направление кузнечно-штамповочное производство, моделирование, сталь


  Тип доклада

  Доклад по этапам работы

  Аннотация

  Дослідження виконано в рамках держбюджетної роботи «Розробка деформаційно-термічних режимів прокатки та екструзії композиційних матеріалів на основі алюмінієвих сплавів для машинобудування та відновлюваної енергетики». Поточний етап роботи зосереджений, зокрема, на експериментальних та теоретичних дослідженнях пресування біметалевих профілів. При плануванні експериментальних досліджень виявилось, що у літературі обмежена інформація щодо визначення енергосилових параметрів для вищезгаданих процесів. Внаслідок цього ускладнено проектування інструменту та визначення потужності деформуючого устаткування. Доповідь стосується дослідження та порівняння параметрів напружено-деформованого стану та сили деформації в процесах пресування з прямим та бічним витіканням.

   

  Исследование выполнено в рамках госбюджетной работы «Разработка деформационно-термических режимов прокатки и экструзии композиционных материалов на основе алюминиевых сплавов для машиностроения и возобновляемой энергетики». Текущий этап работы сосредоточен, в частности, на экспериментальных и теоретических исследованиях прессования биметаллических профилей. При планировании экспериментальных исследований оказалось, что в литературе ограничена информация по определению энергосиловых параметров для вышеупомянутых процессов. В результате затруднено проектирование инструмента и определение мощности деформирующего оборудования. Доклад касается исследования и сравнения параметров напряженно-деформированного состояния и силы деформации в процессах прессования с прямым и боковым истечением.

  Комментарии (0)

  Оставить комментарий

  Please login to leave a comment.